Data Seal of Approval

Úvod

Důvěryhodné a udržitelné digitální repozitáře

Data Seal of Approval je základní nástroj pro certifikaci důvěryhodného digitálního repozitáře. Získáním pečeti instituce provozující repozitář deklaruje svoji vůli přijmout závazek digitální data dlouhodobě ochraňovat.


Směrnice DSA


Směrnice Data Seal of Approval byly sestaveny několika institucemi, které se zavázaly k dlouhodobé archivaci výzkumných dat. Udělením pečetě se DSA komunita snaží nejen garantovat trvalé uložení konkrétních dat, ale i přispět k propagaci trvalé archivace. Data Seal of Approval získávají repozitáře, které se zavážou, že budou odborná a vědecká data archivovat a poskytovat k nim přístup, a to způsobem, který je dlouhodobě udržitelný. Pečeť je přidělována Radou DSA.

Český překlad Data Seal of Approval naleznete zde.


Prezentace A. Fojtů o DSAPaul Trilsbeek: DSA Overview

Poslední změna:
21. říjen 2014 11:18
A A A

Webmaster

© 2024 UNIVERZITA KARLOVA