Data Seal of Approval

Dlouhodobá archivace

Dlouhodobá archivace digitálního informačního obsahu je souborem aktivit vědeckých institucí, institucí spravujících kulturní dědictví a některých dalších organizací, které pracují s daty kritickými pro společnost v oblasti energetiky, medicíny, bezpečnosti apod.


Cílem dlouhodobé archivace informačního obsahu je udržení informací v digitální podobě po dlouhou dobu v samostatně srozumitelné a použitelné podobě. “Dlouhá doba” je zde ekvivalentem dlouhodobé perspektivy, ve které tyto instituce pracovaly před nástupem digiátlní éry. Tj. dlouhou dobou zde musíme rozumět období podobná na jaká jsme zvyklí při práci s klasickými dokumenty v dané oblasti. Nebo je definována technicky jako doba, po kterou mají informace pro společnost kritický význam.


  • V knihovnách a archivech je to běžně období kolem 200 i více let. Takto staré informační objekty jsou v knihovnách naprosto bežné a dobře dostupné. Se stejnou perspektivou je třeba přistupovat k informačnímu obsahu, který dnes vzniká v elektronické podobě.

  • Některá vědecká data je možné sbírat jen jednou (data o klimatických jevech atp.) nebo jsou informace v nich obsažené rozhodující pro bezpečnost společnosti jako celku (data o úložištích jaderného odpadu, medicínská data o epidemiích, atp.) Doba, po kterou je potřeba tato data uchovat, se liší oblast od oblasti, ale mnohdy má smysl uvažovat o stovkách let.


Takto dlouhodobá perspektiva pochopitelně znamená potřebu být metodicky připraven, plánovat, být schopen zajistit finance a udržet je dlouhodobě nebo zajistit předání do budoucích systému využívajících možná zcela jiné technologie, standardy, protokoly apod.


Oblast dlouhodobé archivace digitálních informací je dnes bohatě popsána normami a příklady dobré praxe. Každá aktivita směřující k trvalému udržení dostupnosti digitálních informací sestává z

  1. aktivit směřujících k udržení bitů a integrity dat na HW (zalohování, kontroly hashů po každé akci s daty, kontroly přístupu)

  2. generování a správy metadat (popisných, technických, administrativních, práv, provenance a autenticity)

  3. zpracování a validace digitálních formátů a metadat

  4. mechanismů plánování dlouhodobé ochrany, jasnou formulací formátových politik, stanovením signifikantních vlastností uložených objektů, které je třeba trvale zachovat

  5. nastavení spolehlivých procesů v organizaci, které dlouhodobě umožní dokumenty spravovatDalší informace o dlouhodobé archivaciZákladní nástroje:Základní metadatové standardyFormátové knihovny


Poslední změna:
25. červen 2014 14:46
A A A

Webmaster

© 2021 UNIVERZITA KARLOVA