Data Seal of Approval

Evropský rámec pro audit a certifikaci


V červenci 2010 byl signatáři ‘Memorandum of Understanding’ odsouhlasen Evropský rámec pro audit a certifikaci digitálních repozitářů (European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories). Dohodu podepsali zástupci CCSDS/ISO Repository and Audit Certification Working Group /RAC), Data Seal of Approval Board a DIN Working Group “Trustworthy Archives – Certification”. Tento rámec stanovil tři základní úrovně auditů a certifikace digitálních repozitářů:


  • Základní certifikace (Basic certification) – udělena repozitářům, které dostojí směrnicím Data Seal of Approval (DSA).

  • Rozšířená certifikace (Extended certification) – přiřazena repozitářům, které již splnily Základní certifikaci a navíc provedly za externího prozkoumání strukturovaný a veřejně dostupný “samo-audit” podle ISO 16363 nebo DIN 31644.

  • Formální certifikace (Formal certification)  – po dosažení Základní certifikace repozitář nechal provést plně externí, nezávislý audit a certifikaci dle ISO 16363 nebo DIN 31644.


Repozitáře poté mohou na svých webových sídlech a v dokumentech uvádět jeden ze tří symbolů certifikace.

Poslední změna:
11. únor 2015 19:16
A A A

Webmaster

© 2021 UNIVERZITA KARLOVA