Data Seal of Approval

Český překlad Směrnic DSA


Stáhnout Klíčové požadavky na důvěryhodné datové repozitáře (verze 01.00 - listopad 2016) - PDF/A

Upozorňujeme, že se jedná o neoficiální překlad směrnic, který doposud nebyl schválený novou Radou DSA-WDS. Má napomoct k lepší orientaci v procesu certifikace.


Český překlad Data Seal of Approval Klíčové požadavky na důvěryhodné datové repozitáře vytvořila:


  • Andrea Miranda (Univerzita Karlova)


Korektury provedli:


  • Zdeněk Hruška (Moravská zemská knihovna)

  • Marek Melichar (Ex Libris (Deutschland) GmbH)


Stáhnout Směrnice Data Seal of Approval (verze 2 - červenec 2013) - PDF


Český překlad Data Seal of Approval vytvořili:


  • Andrea Miranda (Fojtů) (Univerzita Karlova)

  • Jan Hutař (Národní Archiv Nového Zélandu)

  • Marek Melichar (Univerzita Karlova)

  • Eliška Pavlásková (Univerzita Karlova)Poslední změna:
14. červen 2017 14:00
A A A

Webmaster

© 2021 UNIVERZITA KARLOVA